Jak rozmnażać zioła

Rozmieszczając zioła pamiętajmy o tym, iż wysokie zioła najlepiej umieszczać w tle i na środku. Niższe gatunki powinny znaleźć się z przodu i po bokach. Barwne kwiaty i liście ożywiają kompozycję, zieleń natomiast uspokaja oczy. W celu uzyskania harmonijnej kompozycji stosujmy rośliny o podobnym ubarwieniu. Kontrast wprowadza ożywienie do kompozycji, zestawiamy, zatem ciemne i jasne barwy. Większe i niepodzielone liście tak jak zieleń wprowadzają ład do rabaty. Liście pierzaste, powcinane czy igłowate ożywiają. Ciekawy zielnik można utworzyć ze starego koła od wozu. Między szprychami sadzimy różne gatunki ziół. Pamiętajmy o odpowiedniej glebie oraz wcześniejszej impregnacji koła.

Published by